Skip to main content

Et godt planleggingsverktøy bidro til at dette veiprosjektet ble ferdig 3,5 måneder før planen

Read this story in English or in Swedish


Bird's eye view of road construction

AF Anlegg var totalentreprenør da det på 30 måneder ble laget 23 kilometer med ny firefelts motorvei på strekningen Tvedestrand-Arendal.  Planleggingsverktøyet Tilos bidro til å skape den nødvendige oversikten i prosjektet.

Det er flere grunner til at AF Gruppen på store vei- og tunnelprosjekter har brukt Tilos som planleggingsverktøy.

– Det var det største prosjektet jeg inntil da hadde jobbet med, sier teknisk sjef i AF Anlegg, Anton Brandtzæg.

Anton Brandtzaeg at Contractor company, AF Gruppen
For teknisk sjef i AF Anlegg, Anton Brandtzæg er det en fordel at Tilos kan samkjøres med andre løsninger. Foto: AF Gruppen

Han snakker om nye E18 Tvedestrand-Arendal, 23 kilometer med firefelts motorvei til en kontraktsverdi på 3,2 milliarder.

Som totalentreprenør med ansvar for prosjektering og bygging måtte AF Anlegg forholde seg til oppdragsgiver Nye Veier så vel som et mangfold av underentreprenører.

Arbeidet omfattet fire doble bergtunneler, 24 bruer, ni kulverter og masseflytting av 10 millioner kubikkmeter. På det meste var mer enn 800 mennesker i sving.

Da veiprosjektet stod ferdig sommeren 2019, var det kun 30 måneder etter oppstart og 3,5 måneder før planen. Et godt planleggingsverktøy har noe av æren for at det var mulig å gjennomføre så raskt.

– Særlig på et overordnet nivå har vi hatt stort utbytte av Tilos, sier Brandtzæg.

Mer intuitivt enn Gantt 

Alle som har jobbet med infrastrukturprosjekter har en bunke med Gantt-diagrammer teipet opp på veggen friskt i minne. Dagens softwareløsninger gir en helt annen oversikt. En oversikt som er nøkkelen til god prosjektplanlegging og dermed kontroll over tids- og ressursbruk.

Cowi team on Quantm training
Geir Andersen, Trimble, Tilos Product Manager

Trimble Tilos (Time Location System) er ideelt for prosjekter som har en utstrekning – vei, tunnel, jernbane, kraftledninger og rørprosjekter. At det både har en tidsakse og en avstandsakse, gjør det lett å se og skjønne sammenhenger.

– Ved å slå sammen og visualisere åpner Tilos for å optimalisere ressursbruken på en langt mer intuitiv måte enn når man bruker Gantt-diagrammer.

Dette sier produktmanager i Trimble, Geir Andersen.

Tilos kan kombinere tidsplaner, anleggsplaner, profiler, høyder, masseuttak, skalaer og histogrammer etc. til en helhetlig tid/sted-basert framstilling.

– Det er flere fordeler ved å få alt bakt sammen på denne måten. Ikke minst er det lettere å forutse problemer. For er det en ting som er sikkert med infrastrukturprosjekter, er det at ikke alt går som planlagt, sier Andersen.

Skaper felles forståelse 

Brandtzæg i AF Anlegg framhever verdien av lokasjonsplanlegging, eller skråstreksplanlegging som det også kalles, når det gjelder å skaffe seg et overblikk.

– Det er ikke alle prosjekter der Tilos egner seg like godt. Men til større prosjekter med en utstrekning, er det et nyttig verktøy til å skape en felles forståelse for prosjektet.

– Et Gantt-diagram på mange sider blir fort uoversiktlig. Når alt er plassert på én side, er det lettere å se hvordan de ulike fagområdene griper inn i hverandre. Dermed er det også lettere å oppdage hvor det kan oppstå konflikter og se hvilke grep som skal til for å løse flokene, fortsetter han.

Ved å gjøre endringer i diagrammet, kan man legge inn ulike scenario og dermed få hjelp til å ta gode beslutninger.

– At man på en visuell måte kan sette ulike alternativer opp mot hverandre, gir bedre kommunikasjon mellom de ulike nivåene, framhever Brandtzæg.

– Dette er spesielt verdifullt i prosjekter der en rekke aktører er involvert. Også mange som er pålagt å bruke andre programmer, benytter Tilos som et supplement, sier Andersen.

– Det mest fantastiske med en skråstreksplan som Tilos er at du får ekstremt mye informasjon inn i et lett lesbart format. Når du først har skjønt logikken er det veldig lett å forstå. Det gjør det også lett for meg å forklare for andre i organisasjonen når det skjer endringer, sier prosjektstyrer Jan Åge Hartvik Knutsen i Nye Veier.

Bedre kostnadskontroll 

Ved siden av Tilos er Oracles Primavera P6 og Microsofts Project de mest utbredte prosjektstyringsprogrammene. Data fra disse kan enkelt eksporteres til Tilos.

– Dessuten er Tilos i stadig større grad kompatibelt med Trimbles andre verktøy – som Quadri, sier Andersen.

Når et prosjekt er igangsatt er det andre styrker ved Tilos som viser seg enn i planleggingsfasen.

– Ved å se alt i en sammenheng, er det lettere å unngå situasjoner som kan føre til forsinkelser. I stedet for at et team må vente, går det an å flytte på ressursene. Dette gir igjen bedre kontroll på framdrift og kostnader, poengterer Andersen.

Fra Brandtzægs ståsted er utbyttet av Tilos stort både i tilbuds-/planleggingsfasen og i byggefasen.

– Som entreprenør er det vi som lager planen og plotter inn informasjonen som trengs for å gjøre prioriteringer. En god, visuell, og lett forståelig plan gir også en god beslutningsstøtte.

Effektiv massehåndteringen 

Tilos screenshot
Tilos combines time schedules, plan drawings, cross sections, profiles, mass data and histograms in a complete time-location based presentation view.

Massehåndtering er ofte en utfordring på infrastrukturprosjekter. At Tilos har en egen framstilling for å optimalisere masseflytting, vil kunne bidra til at arbeidet glir bedre.

– Ved tunnelarbeid vil man for eksempel støte på soner med ulike fjelltyper som påvirker framdriften i arbeidet. Dette kan man legge inn og ta hensyn til, sier Andersen.

AF Gruppen har til en viss grad brukt funksjonen for massehåndtering.

– Men hvilke innfallsvinkler til Tilos som er mest verdifulle vil variere etter hvem du spør. Vi har flere kunder som krever mye når det gjelder rapportering. Da er det en fordel at Tilos kan samkjøres med andre løsninger, understreker Brandtzæg.

Han er nå involvert i et større tunnelprosjekt i Stockholm der AF Gruppen står for 6 kilometer veitunnel med to løp og 7 kilometer rampetunneler. Også der er Tilos en del av verktøykassen.