Skip to main content

Skanska bruker Trimbles Novapoint GO i stort anleggsoppdrag

Read this story in English or in Swedish


Line graphic

Skanska har på oppdrag av Telia Skanova lagt 1250 km stamnett fiberkabel fra Örebro til Luleå. Backbone North-kabelen øker kapasiteten og sikkerheten på transportnettet i Nord-Sverige – en nødvendighet bl.a. for Facebooks store serverhaller i Luleå. Trimbles smartapp Novapoint GO er brukt til å effektivisere og kvalitetssikre anleggsarbeidet.

– Det har tatt to år å legge den 125 mil lange nettverkskabelen, sier Martin Omberg, prosjektingeniør og distriktsøkonom hos Skanska i Östersund. – Backbone North-kabelen, som på folkemunne også er kjent som Facebook-kabelen, passerer 26 kommuner. Strekningen går gjennom varierende terreng som skog, fjell og vassdrag.

Telia har prioritert høy sikkerhet for kabelen. Derfor ligger ingen deler over bakken. Det meste er nedgravd langs veier, men også under vassdrag er kabelen gravd ned.

Tett dialog nødvendig
Prosjektet var utfordrende på flere måter, og krevde nøye planlegging og kontinuerlig dialog med Telia, grunneiere, fylkeskommuner og Trafikverket.

– En av utfordringene var å kommunisere hinder, feil og behov for justeringer under produksjonen. Raske beslutninger var nødvendige for å holde produksjonstakten, poengterer Martin Omberg.

Novapoint GO for kontroll og oppfølging
– Vi har hatt veldig stor nytte av Novapoint GO, som har hjulpet oss godt med dette, fortsetter han. Trimbles app er utviklet for byggeledere og produksjonspersonell som utfører oppfølging, dokumentasjon og kontroll på anlegget.

– For kvalitetssikringens skyld måtte hele strekningen kontinuerlig dokumenteres med bilder. Å dokumentere ting med et smarttelefonkamera kan alle gjøre, men uten et verktøy som Novapoint GO, vet man ikke helt hvor på strekningen bildet er tatt. Hvis vi eksempelvis tok 100 bilder langs en seksjon, var 99 av dem i en kabelgrøft, som jo alle ser like ut, sier Omberg.

Kvalitetssikrer jobben
– Så når vi sammen med kunden ser på bildene i Novapoint GO, har vi den fordelen at vi vet eksakt når og hvor på strekningen bildene ble tatt. Med mange personer involvert, hadde vi aldri vært i stand til å holde orden på så mange lignende bilder på noen annen måte.

Novapoint GO er en digital dagbok som kan brukes både til navigering og dokumentasjon. Appen er enkel og effektiv, og krever ingen forberedelse før man begir seg ut i felten.

– Novapoint GO har vist seg å være et meget effektivt verktøy i denne sammenhengen. Kabelstrekningen var seksjonert og målsatt for hver meter langs linjen, noe som GO håndterte. Når kabelstrekningen er lagt inn ser man hele tiden i hvilken seksjon man befinner seg, og alle bildene man tar logges med dato, tid og sted, beretter Omberg.

Når man senere er tilbake på kontoret kan man vise alle loggpunkter med bilder og kommentarer på et kart, noe som i sin tur forenkler rapporteringen.

Raskere beslutninger
– Dette har fremfor alt ført til at vi har hatt en god og rask dialog med kunden, fortsetter han. – Vi har enkelt kunnet tatt et bilde og vist nøyaktig hvor problemet er. Kunden har dermed kunnet gjøre hurtige beslutninger om hvordan man skal gå videre. Beslutninger som kunden måtte ta raskt var eksempelvis om det var greit å fjerne et tre eller flytte kabelen på grunn av et hinder.

Bedre kontroll på endringer
– For vår del har Novapoint GO gjort at vi har fått kontroll på endringer og tilleggsarbeid, noe vi kan ta betalt for, sier Martin Omberg. – Det er lett å glemme slike ting når du er ute i felten. Novapoint GO har forenklet denne oppgaven fordi det er enkelt å legge inn kommentarer der og da, når endringen skjer. I farten er det ellers enkelt å utsette dette i noen dager ettersom det ikke er en stor ting, og da blir det ofte glemt.

I prosjektet har Skanska hatt flere forskjellige arbeidslag som har jobbet parallelt på den 125 mil lange strekningen. Mange mennesker har vært involvert og som dessuten har vært spredt over et stort geografisk område.

Effektiviserer arbeidet
– Ettersom kabellinjen er seksjonert og man får seksjonsangivelsen umiddelbart, kan man også bruke Novapoint GO til å navigere seg frem til stedet det gjelder. Det er nyttig for eksempel når en arbeidsleder behøver å komme ut og se med egne øyne hva saken handler om. Novapoint GO gjør dette enkelt.

– I tillegg til bedre kontroll over endringer har Novapoint GO i høy grad bidratt til å effektivisere arbeidet for Skanska, konkluderer Martin Omberg.

– Vi vil nå bruke Novapoint GO i et kommende prosjekt som er på gang. Dette prosjektet er bare på 20 mil, så vi håper der å kunne bruke enda mer av funksjonene i Novapoint GO, og dermed gjøre jobben enda bedre!