Skip to main content

Skanska använder Trimbles Novapoint GO i stort anläggningsuppdrag

Read this story in English or in Norwegian


Line graphic

Skanska har, på uppdrag av Telia Skanova, lagt 1250 km stamnätfiber från Örebro till Luleå. Backbone North-kabeln höjer kapaciteten och säkerheten på transportnätet norrut – ett måste för Facebooks stora serverhallar i Luleå. Trimbles smarta app Novapoint GO har använts för att effektivisera och kvalitetssäkra anläggningsarbetet.

– Det har tagit två år att lägga den 125 mil långa stamnätkabeln, berättar Martin Omberg, projektingenjör och distriktsekonom på Skanska i Östersund. – Backbone North-kabeln, i folkmun kallad ”Facebook-kabeln”, passerar 26 kommuner. Sträckningen går i varierande terräng och olika markförhållanden som skog, berg och vattendrag.

Telia har prioriterat hög säkerhet för kabeln. Därför ligger inga delar ovan mark. Det mesta är förstås nedgrävt längs vägar, men man har även gått under vattendrag.

Tät dialog nödvändig
– Projektet var utmanande på flera sätt och det krävdes noggrann planering och kontinuerlig dialog med Telia, olika markägare, länsstyrelser och Trafikverket.

– En av utmaningarna var att kommunicera hinder, fel och behov av justeringar under produktionen. Snabba beslut var nödvändiga för att hålla produktionstakten, poängterar Omberg.

Novapoint GO för kontroll och uppföljning
– Vi har haft väldigt stor nytta av Novapoint GO, fortsätter han. – Trimbles app är utvecklad för byggledare och produktionspersonal som gör uppföljning, dokumentation och kontroll ute på anläggningen.

– För kvalitetssäkringen måste hela sträckan kontinuerligt dokumenteras med bilder. Att dokumentera saker med en smartphonekamera kan alla göra, men utan ett verktyg som Novapoint GO vet man inte helt var längs sträckan bilden är tagen. Om vi till exempel tog 100 bilder längs en sektion, var 99 av dom i en kabelschakt som ser likadana ut, fortsätter Martin Omberg.

Kvalitetssäkrar jobbet
– Så när vi tillsammans med kunden ser på bilden i Novapoint GO har vi fördelen att vi vet när och var på sträckan bilden är tagen. Med många personer inblandade skulle vi aldrig haft möjlighet att hålla ordning på så många likartade bilder på något annat sätt.

Novapoint GO är en digital dagbok som kan används både för navigering och dokumentation. Appen är enkel och effektiv, och kräver inga förberedelser innan man ger sig ut i fält.

– Novapoint GO har visat sig vara ett väldigt effektivt hjälpmedel i dessa sammanhang. Kabelsträckan var sektionerad och måttsatt varje meter längs linjen, något som GO hanterade. När kabelsträckningen är inlagd ser du hela tiden i vilken sektion du befinner dig och alla bilder du tar loggas med datum, tid och plats, berättar Martin.

– När man sedan är tillbaks på kontoret kan man visa alla logg-punkter med bilder och kommentarer på en karta, något som sedan enkelt kan redovisas i rapporter.

Snabbare beslut
– Detta har framför allt lett till att vi haft en bra och och snabb dialog med kunden, fortsätter han.
– Vi har enkelt kunnat ta en bild och visat exakt var problemet är. Kunden har på så sätt kunnat fatta snabba beslut om hur man går vidare. Exempel på beslut som kunden måste kunna ta snabbt är om det är ok att avverka ett träd eller flytta kabeln på grund av ett hinder.

Bättre kontroll på ändringar
– För vår del har Novapoint GO gjort att vi har fått kontroll på ändringar och tilläggsarbeten, något som vi skall ta betalt för, säger Martin Omberg.
– Det är lätt att glömma bort sådana saker när man är ute i fält. Novapoint GO har underlättat denna arbetsuppgift eftersom det är enkelt att skriva in kommentarer där och då ändringen uppstår. Annars är det lätt att skjuta på detta några dagar eftersom det inte är någon stor grej, och därmed glöms det helt enkelt av.

Under projektet har Skanska haft flera olika arbetslag som jobbat parallellt på den 125 mil långa sträckan. Många människor har varit inblandade och dessutom spridda över ett stort geografiskt område.

Effektiviserar arbetet
– Eftersom kabellinjen är sektionerad och man får sektionsangivelsen på en gång, kan man även använda Novapoint GO till att navigera sig fram till platsen det gäller. Ett exempel är då en arbetsledare behöver komma ut och se med egna ögon vad saken rör sig om. Novapoint GO gör detta enkelt.

– I tillägg till bättre kontroll på ändringar har Novapoint GO i hög grad bidragit till att effektivisera arbetet för Skanska, avslutar Martin Omberg.

– Vi kommer nu att använda Novapoint GO i ett kommande projekt som håller på att dra i gång. Detta projekt är bara på 20 mil så vi hoppas där kunna använda ännu mer av funktionerna i Novapoint GO, och på så sätt jobba ännu bättre!