Skip to main content

Verminder tekort technisch personeel door digitalisering

De sector bouwnijverheid kan het problematische tekort aan technisch personeel zelf verminderen door digitalisering.