Skip to main content

Adoptie van BIM is gebaat bij duidelijke visie van de organisatie

Trimble Construction Benelux heeft een marktonderzoek gedaan onder Belgische en Nederlandse professionals in de bouw op het gebied van BIM-ontwerp en -techniek. De gelukkige winnaar Tim Witvrouwen.