Skip to main content

Norconsult använder Trimble Quadri i stort samverkansprojekt

Read this story in English or in Norwegian


Trimble Quadri

samordning med hjälp av Quadri är av stor nytta för att effektivt projektera och bygga den nya stadsdelen Barkarbystaden utanför Stockholm. Med ett mål på 14 000 nya bostäder, tusentals nya arbetsplatser och all tillhörande infrastruktur till år 2032, är det ett mycket komplext projekt det rör sig om.

Det är på det gamla flygfältet Barkarby i Järfälla norr om Stockholm som den nya stadsdelen växer fram. Här utvecklas en helt ny stad med bostäder, skolor, förskolor, hotell, handel, service, idrott, hälsa och kultur – samt all nödvändig infrastruktur. Detta mitt i ett framtida trafiknav med tunnelbana, busstorg, pendeltågs- och järnvägsstation. Barkarbystaden är det största utbyggnadsprojektet i Stockholmsområdet just nu. Skanska är anlitade som totalentreprenör av Järfälla kommun för detaljplanerna II, III och IV. Norconsult är en av flera konsulter som är anlitade för att utföra projekteringen i samverkan med Skanska och Järfälla Kommun.

Ansvarig för all infrastruktur

– Projektet är uppdelat i flera utbyggnadsetapper och enligt plan skall den sista av dem stå klar år 2030, säger Tom Thongying, teknik- och ledningssamordnare på Norconsult. – Totalt pratar vi om ca 4000 lägenheter i den detaljplan vi jobbar efter just nu. Norconsult ansvarar över hela infrastrukturen i området. Inte bara gator, vägar, VA, landskap och dagvattenhantering, utan också samordningen av sopsug, fjärrvärme, fiber och belysning. Även den tekniska samordningen för alla befintliga ledningar som ligger i marken ingår i vårt uppdrag.

BIM-samordning är av stor nytta

– Vi projekterar väg och VA med Novapoint och samordnar och presenterar all teknikdata i Quadri, säger Alexander Svensson som är Norconsults BIM-ansvarige i projektet. – Sen blir det mycket ledningssamordning mellan olika ledningsnät och befintlig infrastruktur, där vi får god nytta av kollisionskontrollmöjligheten i Quadri.

– Denna fördel och nyttan med att jobba molnbaserat och slippa exportera och importera alla teknikslag, gjorde att vi föreslog Quadri-lösningen för Skanska. Det att man snabbt kan presentera 2D-underlag som 3D-presentation är en stor faktor. Har man en gång importerat en fil går det snabbt att ladda om den om det tillkommer ändringar. Likadant att man lätt kan urskilja projekterat från befintligt, samt skriva attribut utan att lagerkoda.

– Samtidigt såg vi nyttan av att kunna kommunicera online med beställaren. Inte minst genom Quadri EasyAccess, som ger tillgång till modellen via webbläsaren. Med hjälp av funktionen för modellkommentarer, Topics, kan vi kommunicera och dokumentera samgranskningskommentarer direkt i modellen.

Smidiga verktyg

– För vår del startade vi upp ordentligt med projektet i november 2018, så vi är fortfarande i en tidig fas. Vi har inte stött på några större utmaningar med programvaran ännu, fortsätter Svensson.

– Det handlar mycket om att redovisa befintligheter som tyvärr till stor del bara finns i 2D. Det är väldigt smidigt i Trimbles produkter att importera och redovisa detta i 3D. I ett så stort område är det mycket värdefullt att kunna behandla befintligt 2D-underlag på detta vis. Det hade varit väldig tidskrävande att göra det i en ren cad-miljö både rent tekniskt, men också tidsmässigt. Med Trimbles lösningar sparar vi väldigt mycket tid när det gäller modellering och redovisning av befintligheterna.

– Det är en stor fördel BIM-mässigt att ha programvara som är smidig och lätt att hantera befintligheter i och visa hur underlaget ser ut. Det är kanske den största styrkan för någon i min roll, säger Svensson. – För projektet är det så klart smidigheten och modellutbyte mellan interna och externa parter. Vi märker att både Skanska och Järfälla Kommun är nöjda så här långt.

Många fördelar

– Ur BIM-synpunkt hanterar vi projektet som ett Trafikverksuppdrag, med samma arbetsmetodik och ett beprövat upplägg. Det är ett flexibelt arbetssätt att jobba med, så det går fint att anpassa detaljeringsnivå, innehåll och presentation. Jag ser inga begränsningar i mjukvaran med det arbetssätt vi använder. 
– När vi kan göra en visuell kollisionskontroll i 3D med det befintliga ledningsnätet kan vi jobba flexibelt och korrekt, med minsta möjliga fel. När vi också har en metodik som klarar av detta kommer vi inte heller få avbrott i arbetet, säger Thongying. – Styrkan är att man har samma modell att utgå från och att alla kan jobba samtidigt mot samma databas och att vi får gällande version på ett ställe.

– Quadri-modellen används också som presentationsmodell, poängterar Svensson. – Trots att det i första hand är en samordningsmodell blir det väldigt snyggt, vilket också är en stor fördel. Det är mycket mera effektivt att digitalt presentera något i 3D, plan och sektion, än med pdf- och pappersritningar. Modellen är ett kraftfullt hjälpmedel att använda på möten och vid samgranskning.

Underlättar och vinner tid

– När det är så mycket infrastruktur i marken och många leverantörer att förhålla sig till är det effektivt att kunna samordna allt i samma verktyg, tillägger Tom Thongying. – Kan vi underlätta arbetet genom detta vinner vi både tid och pengar, även om förarbetet kanske tar lite längre tid. Det kommer att betala sig. i längden.

– Vi slipper att importera nya saker och generera om modellen hela tiden. Vi bygger upp modellen på basis av olika underlag och kan när som helst göra ändringar i den. När man har goda rutiner går det snabbt att uppdatera modellen. Om det är tusen ledningar eller bara en som skall uppdateras spelar ingen roll. Det är en stor vinst att uppdateringar av modellen går så smidigt, avslutar Norconsults BIM-ansvarige Alexander Svensson.